บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ โอนทรัพย์สิน-พนง.ไปอยู่กับธอส. ใน 60 วัน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ โอนทรัพย์สิน-พนักงาน ไปอยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เผยแพร่พระราชบัญญัติยุบเลิก บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย พ.ศ.2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งตามกฎหมายระบุถึงการยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือบตท. โดยให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องของ บตท.ไปให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

สำหรับพนักงาน บตท.ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 60 วัน นับจากพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ โดยการพ้นจากตำแหน่งพนักงาน บตท. ไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้าง

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ระบุแนบท้ายถึงเหตุผลในการยุบเลิก บตท.ว่า เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ

 

(Visited 377 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry