ได้กันหรือยัง! เงิน 3000 เงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับกลุ่มเปราะบางเข้าแล้ววันนี้

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

วันนี้ (10 มิ.ย.) เป็นวันที่ เงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับกลุ่มเปราะบาง จะเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีกันแล้ว สามารถไปตรวจสอบกันได้ ซึ่งงวดเดือนมิถุนายนนี้ จะมีความพิเศษตรงที่ว่า จะเป็นงวดแรกที่รัฐนำเงิน 3,000 บาท จากโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชีไปพร้อมกับเงินสวัสดิการ ซึ่งหมายความว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่าทุกเดือน

อย่างไรก็ดี ในการจ่ายงวดนี้ ยังจำกัดจ่ายให้เฉพาะกลุ่มเด็กก่อนเท่านั้น

เงิน 3,000 จ่ายให้ 3 กลุ่มเปราะบาง

 • เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด -6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน
 • ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน
 • ผู้พิการ 2 ล้านคน

การจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางนั้น จะดำเนินการจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว ระยะเวลาในการจ่าย 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม โดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่าย

ทำให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยารวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท รวมทั้งหมด 3,000 บาท โดยใช้วงเงินรวมประมาณ 39,429,237,000 บาทจาก พ.ร.ก. กู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

กลุ่มเด็กแรกเกิด

กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกัน

 • เดือนมิถุนายน   2,600 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 1,600 บาท

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” จำนวน 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเช่นเดียวกัน

 • เดือนมิถุนายน   2,600-3,000 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 1,600-2,000 บาท

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สูงวัยได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการเราไม่ทิ้ง รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไม่มีสิทธิบเงินเยียวยา 3,000 บาทแต่อย่างใด

กลุ่มคนพิการ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ยยังชีพผู้พิการ”  800 บาทต่อเดือน หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะรับเงินรวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่ได้อยู่แล้ว

 • เดือนมิถุนายน   2,800 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 1,800 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีก 1.99 ล้านราย จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบ่งเป็น

 • คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 • คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทำยังไงได้เงินสวัสดิการ

หากอยู่ในกลุ่มเปราะบาง แต่ไม่เคยได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคม สามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อรับสิทธินี้ได้ง่ายๆ  ถ้ายังไม่แน่ใจว่า เคยลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่ สามารถไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีสิทธิในด้านนี้อยู่หรือไม่

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

สำหรับผู้ที่สงสัยว่า ตัวเองได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐหรือไม่ สามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการสังคม ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ
 • หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ

*** จากการตรวจสอบล่าสุด ในเวลา 15.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2563 พบว่า ช่องทางการตรวจสอบสิทธินี้ ถูกปิดใช้งานแล้ว *** 

อย่างไรก็ดี หากไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบาง แต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง และยังไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ มาก่อน จะต้องไปลงทะเบียนก่อน โดยต้องเดินทางไปที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล ตามภูมิลำเนาของตัวเอง ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง และทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ระหว่างการหารือว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้ รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่น อย่างไร

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ call center ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 02-127-7000 และ 02 270 6401 ในวัน และเวลาราชการ

ลงทะเบียนต้องทำยังไง

หากตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่า ไม่มีชื่อตัวเองที่ได้รับสิทธิอยู่ในปัจจุบัน และเข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง สามารถไปลงทะเบียนที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล ตามภูมิลำเนาของตัวเอง

ที่มา – The Bangkok Insight

(Visited 2,799 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1