ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ม แต่งตั้งนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ปีที่ 5 ในรัชกาลปัจุบัน ผู้สนองพระบรมราชโองการ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

 

 

สำหรับนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 หลังการรัฐประหารปี 2549 และได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนพ.ย. 2549 พิจารณาคดียุบพรรคไทยรักไทย และยกฟ้องคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาพ้นวาระร รวมเวลาดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ 13 ปี

 

 

(Visited 349 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry