กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ของไทย มีแนวโน้มดีขึ้น

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

กรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ของไทย มีแนวโน้มดีขึ้น และมีอัตราการป่วยตายจากโควิด-19ของไทยต่ำกว่าทั่วโลกถึง4เท่า โดย นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึง สถานการณ์โควิด-19 ในไทย อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเล็กน้อย

ส่วนผู้เสียชีวิต1ราย นั้น อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ กลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับ อัตราการป่วยตายจากโรคโควิด-19 ในไทย สะสม 47 ราย สัดส่วนการป่วยเสียชีวิต เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง 4 เท่า // โดยอัตราการป่วยตาย ของประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 1.7 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ขณะที่อัตราการป่วยตายของนานาชาติ อยู่ที่ร้อยละ6 ซึ่งสูงกว่าไทยถึง4เท่า

หากแยกกลุ่มอายุ พบผู้ป่วย กลุ่ม อายุ70 ขึ้นไป มีอัตราการป่วยตาย ร้อยละ12.1 ถือเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแล ปกป้อง หากเกิดการติดเชื้อจะมีอาการรุนแรง /ร้อยละ4 ในกลุ่มอายุ50-59ปี / ร้อยละ3.7 กลุ่มอายุ 60-69ปี / ร้อยละ1 กลุ่มอายุ40-49ปี / ร้อยละ0.6 กลุ่มอายุ30-39ปี / ร้อยละ0.2 กลุ่มอายุ20-29 ปี

สำหรับผู้ป่วยที่รักษาหาย เบื้องต้นแพทย์จะทำการรักษาอาการก่อน7 วัน หากอาการดีขึ้น แต่ยังมีเชื้อ จะย้ายไปยังรพ.สนาม เพื่อเฝ้าสังเกตอาการต่อ จนครบ14 วัน หรือจนกว่า จะไม่พบเชื้อ หากหายดี สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ แต่เมื่ออกไปยังภายนอก ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยฯ ปฏิบัติตามมาตราการต่างๆ จนครบ1เดือน

ส่วนกรณีการติดเชื้อโควิด-19 จากถุงพลาสติกหิ้วของนั้น นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ระบุว่า มีความเป็นไปได้ แต่สิ่งสำคัญ คือเมื่อสัมผัสแล้ว ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันที เช่นเดียวกับการสัมผัสพื้นผิวอื่นๆ

ขณะที่การติดเชื้อจากบุคลกรทางการแพทย์ ตอนนี้มีอยู่ประมาณ99 ราย มีสาเหตุจาการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วย 28 ราย หรือร้อยละ 73.68 / จากากรสัมผัสเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาล 6 ราย หรือร้อยละ15.79 / จากการซักประวัติคัดกรองผู้ป่วย 1 คน หรือร้อยละ 2.63 / และไม่สามารถระบุสาเหตุได้ 3 ราย หรือรายละ7.89

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์มีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ2ทางซึ่งมากกว่าประชาชนทั่วไป คือ มาจาการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่ไม่ระบุว่า มีความเสี่ยงหรือมีประวัติการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม / และเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ต้องคำนึงถึงเหมือนประชาชนทั่วไป เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ และงดการทานอาหารร่วมกัน
ขณะนี้ มีผู้ที่ถูกให้อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้ ขณะนึ้มีอยู่ 598 ราย / แบ่งเป็น กทม. 462 ราย / ตจว. 136 ราย /

ด้าน นพ. บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ยังคงยืนยัน ที่ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยฯ และวันนี้ ถือเป็นแรก ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 ต่ำกว่า1, 000 รายในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังได้มีการทำข้อมูลจากการสำรวจผู้ที่ไปตลาด ส่วนใหญ่คนที่ไปจ่ายตลาด มีประมาณร้อยละ41.22 อยู่ในช่วงอายุ 30-49 ปี โดยตลาดถือเป็นหนึ่งจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรค

ซึ่งจากการสำรวจตลาด 300 แห่ง พบว่า มีมาตรการในการควบคุมโรค เช่น ให้ทุกคนที่จะเข้าตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัยฯ และขอย้ำ เราคนไทย ต้องตั้งการ์ดให้เป็นนิสัย คือ การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนกลาง เน้นมาตรการระยะห่างทางสังคม จะเป็นการ์ดคุมโรคชั้นดีของสังคมไทย

(Visited 138 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry