เปิดรายชื่อกมธ.ท่องเที่ยว วุฒิสภา ตะลึง พลเอกพรึ่บ 12 คน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 17 เม.ย. จากกรณีที่ราชกิจจาบุเบกษา ประกาศแต่งตั้งพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกวุฒิสภา น้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา ตามประกาศ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 103 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ.2563

 

 

จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์รัฐสภา www.senate.go.th/ พบรายชื่อกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา มีจำนวน 21 คน พบว่าเป็นนายทหารยศพล.อ.ถึง 12 คน ประกอบด้วย

1.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานกมธ.

2.พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกมธ. คนที่ 1

3.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานกมธ.คนที่ 2

4.พล.อ.โปฎก บุนนาค รองประธานกมธ.คนที่ 3

5.พล.ร.อ.อินทิคมน์ ภมรสูต เลขานุการกมธ.

6.พล.อ.บุญธรรม โอริส กมธ.

7.พล.อ.พิศณู พุทธวงศ์ รองโฆษกกมธ.

8.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย ประธานที่ปรึกษากมธ.

9.พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ ที่ปรึกษาและกมธ.

10.พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ กมธ.

11.พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา กมธ.

12.พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ กมธ.

 

นอกจากนี้ยังมีอดีตนายทหารตำรวจอื่นๆ อาทิ ร.อ.ประยุทธ์ เสาวคนธ์ กมธ. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ กมธ. ร่วมด้วย

(Visited 533 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry