มาตรการคุมเข้ม พ่อค้าแม่ค้าทุกคนในช่วงเวลาที่ขายของจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ไม่งั้นอาจโดนปรับ 1 แสน หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันนี้ 14 เม.ย. 63 เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายสั่งการ นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมนายบุญลักษณ์ บุญเรือง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หัวหน้างานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พร้อมจนท.ชุดเทศกิจ ออกตรวจสอบให้คำแนะนำพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่ตลาดสดเทศบาล 2 และตลาดสดสิริพร ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ตระหนักในการป้องกันระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% วันนี้พบว่ามีพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาเดินชื้อของในตลาดสด สวมใส่หน้ากากอนามัย 100 %

นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจเยี่ยมตลาดสดทั้ง 2 แห่ง เพื่อตรวจและติดตามการปฏิบัติตนของพ่อค้าแม่ค้าภายใต้ประกาศของจังหวัดมุกดาหาร ว่าด้วยการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปแล้วนั้น

มาตรการนี้เป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในช่วงเวลาที่ขายของจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยครั้งแรกนี้เป็นการเตือนก่อน จากนั้นก็จะเริ่มดำเนินการเข้มข้นให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจพร้อมดำเนินการจับปรับจริง จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งหากทุกคนอยากค้าขาย ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย.

(Visited 929 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry