อีกหนึ่งความช่วยเหลือ สหรัฐฯ มอบ 2 ล้านดอลลาร์ ผ่าน USAID ช่วยไทย ต้านไวรัสโควิด-19

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 20 มีนาคม 2563 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทย ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

การสนับสนุนเงินทุนในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ นับเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการต่างๆ ที่ USAID และรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน ตรวจวินิจฉัย และตอบโต้ต่อโรคติดเชื้อต่างๆ

โดยความช่วยเหลือนี้จะดำเนินการผ่านองค์กรต่างๆ อันได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยูนิเซฟ (UNICEF) จำนวน 329,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ โครงการตรวจเเละเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (Infectious Disease Detection and Surveillance – IDDS project) จำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลกของรัฐบาลสหรัฐฯ

“ความช่วยเหลือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยที่มีมายาวนาน” เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี กล่าว

“เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่สหรัฐฯ ร่วมมือกับประเทศไทยในการดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพผ่าน USAID สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medicinal Sciences – AFRIMS) และ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) สหรัฐฯ เพื่อปกป้องสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวอเมริกัน ประชาชนชาวไทย และประชากรทั่วโลก”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อเมริกันได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากาก N 95 ถุงมือยางไนไตร แว่นครอบตานิรภัย และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่นๆ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของไทย https://www.usaid.gov/asia-regional/press-releases/mar-9-2020-us-provides-personal-protective-equipment-royal-thai-covid-19

“ความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ แสดงถึงมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่ยาวนานกว่า 200 ปี ได้ดีกว่าคำพูดใดๆ” นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข กล่าว “ความร่วมมือในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะท้อนให้เห็นถึงสองศตวรรษแห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ”

นอกเหนือจากความช่วยเหลือฉุกเฉินในครั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยในหลายโครงการเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อต่างๆ ในภูมิภาค เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ USAID ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อต่อสู้กับโรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ผ่านโครงการความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก

ทั้งนี้ก่อนหน้า “แจ็ค หม่า” ได้ช่วยบริจาคหน้ากากอนามัยรวมถึงชุดป้องกันโควิด-19 มาในนามของประเทศจีน

(Visited 543 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry