คนไทยระทม…!! หนี้ท่วม เศรษฐกิจประเทศชะลอตัว

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

คนไทยระทม…!! หนี้ท่วม เศรษฐกิจประเทศชะลอตัว หนี้ครัวเรือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

จากข่าวการปิดกิจการของโรงงานต่างๆ ทำให้คนไทยหลายคนต้องตกงาน บางบริษัทปลดพนักงาน บาง

บริษัทสั่งหยุดงานชั่วคราวจ่าย 75 เปอร์เซ็น หลายคนคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อไปดีเพราะรายจ่ายในครอบ

ครัวก็ยังคงต้องรับผิดชอบ ต้องดูแลลูก ส่งให้พ่อแม่นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐ

กิจและธุรกิจ มหาลัยหอการค้าไทย ผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง 1201 ตัว

อย่างทั่วประเทศ พบว่า 88จุด1เปอร์เซ็น เป็นหนี้ ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป ซื้อพาหนะ ซื้อบ้าน

จ่ายบัตรเครดิต เพื่อประกอบอาชีพและเป็นหนี้เก่า ทำให้สภาพหนี้ครัวเรือนปีนี้มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ

7จุด4 เฉลี่ย 340000 บาทต่อครัวเรือน โดยเป็นปริมาณหนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย 79จุด8เปอร์เซ็น เป็น

หนี้ในระบบ และ 8เปอร์เซ็น เป็นหนี้นอกระบบ

นายธนวรรธน์ กล่าวด้วยว่า จำนวนหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อครัวเรือนเป็นประวัติการณ์นั้น มีความน่ากังวล เพราะ

เป็นปัญหามาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลก โดยปีนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาส

ขยายตัว 2จุด5ถึง2จุด6เปอร์เซ็น เป็นการขยายตัวต่ำกว่า 3เปอร์เซ็น เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ส่งผลกับรายได้

ของประชาชนจำเป็นที่จะต้องมีการก่อหนี้ เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยรัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงกลางไตรมาส 1 ปี 2563 หากยังไม่มี

สัญญาณการฟื้นตัวจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนล่าสุดอยู่ที่ร้อย

ละ 78 ต่อจีดีพี

การจับจ่ายใช้สอยลดลง

อย่างไรก็ดีคนไทยก็ควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อความอยู่รอด รัดเข็มขัดให้แน่นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ

เป็นก็ตัดออกไป

 

*****************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก Ch7HD News)

(Visited 461 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry