หลายคนยังไม่เคยรู้ แจงสิทธิประกันสังคม เสียชีวิตรับค่าทำศพ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

หลายคนยังไม่เคยรู้ แจงสิทธิประกันสังคม เสียชีวิตรับค่าทำศพ 40,000 พร้อมเงินสงเคราะห์

ใครว่าการทำประกันชีวิตไม่สำคัญ ถ้าถามว่ามันมีประโยชน์มั้ยมันมีนะ ในเวลาที่เราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาในปัจจุบันถือว่าแพงมากๆ ยิ่งเป็นโรคเฉพาะทางยาหรือเครื่องที่ใช้ในการรักษาต้อง

ใช้สำหรับอาการโรคนั้นๆ จึงมีราคาแพงตามไปด้วย แต่บางคนก็คิดว่าไม่เห็นจำเป็นเลย ไปหาหมอแค่ 30

บาทรักษาทุกโรคก็พอละ ใช่ถ้าหากเจ็บป่วยไข้ธรรมดาก็จะคิดแบบนั้นก็ได้ หรือบางคนมีประกันสังคมก็ใช้

สิทธิประกันสังคมก็ได้ตามที่หน่วยงานได้ทำไว้ให้

เวลาเราเจอเพื่อนที่ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทัก ไม่เคยเจอ มาทักมาเจอ ก็มักจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตซะแล้ว

หลายคนอาจถึงกับมองเพื่อนเป็นแมลงสาปไปเลย เพราะมีอคติกับประกันชีวิต เลยไม่ได้มีประกันชีวิตกับเขา

ซักที

แต่รู้หรือไม่ ถึงแม้ไม่ได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้ เราก็ยังมีประกันชีวิตจากประกันสังคม ซึ่งหลายคนไม่รู้ เพราะ

เรามักจะรู้กันแค่ว่า ประกันสังคมมีประโยชน์มากๆ กรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์

บุตร และกรณีชราภาพ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ประกันสังคมจะให้ มีดังนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ การจ่ายสิทธิประ

โยชน์ทดแทนกรณีการตายของกองทุนประกันสังคมว่า การจ่ายค่าทำศพให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์จำนวน

40,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดการศพ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา

6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย โดยผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐาน คือ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการศพ

หลักฐานจากฌาปณสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ

สำเนาใบมรณบัตร

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขาที่บัญชีของผู้จัดการศพ

(กรณีรับเงินทางธนาคาร)

นอกจากนี้ ทายาทผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย โดยสำนักงานประกันสังคมจะ

จ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ โดยการทำหนังสือระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกัน

ตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ว่า ให้ใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิ

ตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรโดยหารเฉลี่ยในอัตราคนละเท่าๆ กัน ดังนี้

ถ้ากรณีถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้

จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์

เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกัน

สังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

 

************************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก สำนักงานประกันสังคม)

(Visited 1,969 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1