หนุ่มใจบุญ ยื่นมือช่วยเด็กพิการโดนไฟลวก

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

หนุ่มใจบุญ…!! ยื่นมือช่วย”เด็กพิการโดนไฟลวก” โดยขอให้เงินเดือนตลอดชีวิต

จากกรณีได้มีครูของโรงเรียนได้โพสต์ภาพและข้อความขอความช่วยเหลือ และมีการนำเสนอข่าวออกไป

เรื่องราวของเด็กนักเรียนอนุบาลพิการไฟลวก ซึ่งแม่จากไปแล้วพ่อทอดทิ้งไปมีเมียใหม่ ชีวิตลำบาก จะมีความ

สุขในช่วงที่ตอนหลับเท่านั้นที่ไม่ต้องทุกข์ทรมาน

 

หนูน้อยผู้แสนอาภัพ ชื่อ ดญ. ปิยะพร หลวงแก้ว อายุราว 4-5 ขวบ เขตอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ จนมีผู้

คนอยากจะทำการช่วยเหลือจำนวนมาก แต่ก็ติดต่อสื่อสารยากลำบากอย่างมาก เพราะบ้านน้องโรงเรียนที่น้อง

อยู่ห่างไกลและทุรกันดารอย่างมาก แต่หลายฝ่ายหลายคนมีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือน้องคนนี้อย่างมาก

และได้พยายามที่จะประสานติดต่อทุกวิถีทาง

ได้มีประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ ต่างมีความประสงค์จะช่วยหนูน้อยดังกล่าวในเรื่องของเงิน และเครื่อง

อุปโภคบริโภคดังกล่าว และมีนักธุรกิจชื่อดังของเชียงใหม่

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ เจ้าของเชียงใหม่ซุอะควาเรียมในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์ อยากจะ

ให้เป็นเงินให้กับคุณยายและดญ. ปิยะพร เป็นรายเดือน ๆ ละ 3000 บาท ไปตลอดชีวิต ซึ่งทางนักธุรกิจดัง

กล่าวจะได้ประสานกับทางหน่วยงานอำเภอของอมก๋อย เพื่อให้ดำเนินการตามประสงค์ต่อไป

สำหรับผู้มีจิตเมตตาสามารถส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆให้น้องได้ที่ ครูธัญสุดา หยกภู ฝากให้ ดญ ปิยะพร

หลวงแก้ว 81 ม.4 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 หรือ โทร 0955757598 น้องอยู่ที่บ้านขุนตื่น

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หรือระบุสิ่งของที่บริจาคให้กับน้อง ส่งไปยัง ที่ทำการอำเภออมก๋อย หรือ สถานีตำรวจ

สภ.อมก๋อย เชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปยังหนูน้อยดังกล่าวก็ได้

 

(Visited 2,065 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry