คนนี้ของจริง นายกตู่ เซ็นแต่งตั้ง อดีตแกนนำแดง “แรมโบ้อีสาน” เป็นผู้ช่วย

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน วันที่ 2 ต.ค.  ทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 273/2562 เรื่อง มอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 ส.ค.2562

โดยแต่งตั้ง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.นั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 ต.ค.2562

(Visited 1,302 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry