ไทย HONDA เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

“ไทย HONDA” เปิด”รับสมัคร”พนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 12,595 บาทต่อเดือน

บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์

ของHONDA ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่ออเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาด

กระบังจังหวักกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครงาน และสวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ชาย อายุ 18-35 ปี

-มีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 กศน. ปวช. ทุกสาขา

-หากเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปไม่ต้องสอบ

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ไม่เคยเป็นพนักงานของบริษัทมาก่อน

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าตอบแทน 12,595 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 385 บาทต่อวัน ค่าอาหาร 1,500 บาทต่อเดือน ค่าเบี้ยขยัน 660 บาทต่อเดือน ค่าเดินทาง 800 บาท

ต่อเดือน ค่าทักษะ 400-1,200 บาทต่อเดือน ค่ากะเช้า 20 บาท ค่ากะบ่าย 90 บาท ค่ากะดึก 180 บาทต่อวัน

-เงินตอบแทน 7,000-12,000 บาทต่อสัญญา เงินโบนัสปี 2562 จำนวน 3.5 เดือน + 5,000 บาท โดยแบ่ง

จ่าย 3 ครั้ง คือ ช่วงสงกรานต์เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

-ฟรีรถรับส่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑล งานเลี้ยงปีใหม่ มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ตรวจสุขภาพประจำปี

มีโอกาสสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำ

ผู้ที่สนใจสมัครงาน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ นิคมอุตสาห

กรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-10.00 น. ติดต่อ

สอบถามได้ที่ 02-326-0641-9 ต่อ 1221 หรือ 1235 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

*********************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก Thai Honda Careers)

(Visited 2,291 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry