คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ!! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วงเงินพิเศษเพิ่ม

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

เรียกว่าเป็นช่วงแจกของรัฐบาลชุดนี้เลย หลังที่มีการประชุมใหญ่ ครม.วันนี้ 20 ส.ค.62 โดยมีมติเรื่องที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเพิ่ม 1,000 บาท หลัง ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบเพิ่มเงินพิเศษ 1,000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายให้ 2 งวด งวดละ 500 บาท

เพจเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 โพสต์ข่าวดี ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบ เพิ่มเงินพิเศษให้ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐคนละ 1,000 บาท

โดยระบุข้อความว่า
สรุปล่าสุด!! เพิ่มเงินพิเศษ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ!! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เพิ่มวงเงินพิเศษ นอกเหนือจากที่ได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนี้
1.เติมเงินพิเศษให้ทุกคน คนละ 1,000 บาท (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน)
2.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะผู้สูงอายุ คนละ 1,000 บาท (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน)
3.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะพ่อแม่ที่ผ่านเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คนละ 600 บาท (เดือนละ 300 จำนวน 2 เดือน)

ทั้งนี้จะนำมาตรการทั้งหมด ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่คณะรัฐมนตรีในวันนี้ 20 ส.ค.62 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำหนดวันโอนเงินให้ต่อไป

จากนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหลาย เตรียมไปรอต่อแถวกดเงินกันได้เลย

(Visited 8,130 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3