10 พระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร.10

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บีบีซีไทยรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ 10 พระรูปในประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จขึ้นครองราชย์

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ซ้าย) และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ขวา) เมื่อปีพ.ศ. 2496

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเรือใบขนาดเล็กในสระของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

 

 

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสำราญพระอิริยาบถ ณ คฤหาสน์คิงส์บิเชส ที่ประทับส่วนพระองค์ในเมืองซันนิงฮิลล์ มณฑลเบิร์กเชียร์ของอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 (จากซ้ายไปขวา) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหารในปี พ.ศ. 2521 ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระสมณนามว่า “วชิราลงกรโณภิกขุ”

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กลาง) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ซ้าย) พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จไปในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงโบกพระหัตถ์แก่พสกนิกรที่มารอเฝ้าในวันสุดท้ายของพระรา พิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

 

 

Cr. BBCไทย-ข่าวสด

ขอบคุณภาพจาก – Getty Images-Reuters-AFP

(Visited 470 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry