เงินเดือน 20,000 บาทอยู่ยาก ค่า”ครองชีพกรุงเทพฯ”

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

เงินเดือน 20,000 บาทอยู่ยาก ค่า”ครองชีพกรุงเทพฯ”แพงที่สุดอันดับ 2 อาเซียน

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ในชีวิตประจำวันเราที่ต้องชวนให้คิดกับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพฯ

เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่เยอะที่สุดในประเทศ โดยส่วนใหญ่นอก

จากจะเข้ามาทำงานแล้วหลายคนก็เดินทางเข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ โดยปัจจุบันกรุงเทพได้เป็นเมืองที่มี

ค่าครองชีพแพงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคล ไม่รวมค่าเช่าบ้านประมาณ 21,

000 บาทต่อเดือน

โดยนัมเบโอ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้มีการคำนวณค่าสินค้า อุป

โภคบริโภค ค่าอาหารในร้านอาหาร ค่าเช่าที่พักอาศัย และกำลังซื้อของประชากรในเมือง และพบว่ากรุงเทพฯ

เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนอยู่ที่ 55.43 จุด

ซึ่งค่าใช้จ่ายรายบุคคลไม่รวมค่าเช่าบ้านเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 21,000 บาท และค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่

มีสมาชิก 4 คน ไม่รวมค่าเช่าบ้านอยู่ที่ 75,800 บาทต่อเดือน โดยรายจ่ายที่เพิ่มมากที่สุดของคนกรุงเทพใน

ปีนี้คือค่าอาหารในร้านอาหาร ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นราคาเฉลี่ยที่ 80 บาทต่อมื้อ

ส่วนค่าเช่าที่พักอาศัย เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 26.35 จุด จาก 26.21 จุด และอพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนใจกลาง

เมืองหลวง มีค่าเช่าอยู่ที่ 21,400 บาทต่อเดือน ขณะที่ค่าสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลงมาเล็กน้อย และค่า

ใช้จ่ายทั้งสองส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของคนกรุงเทพลดลง

นอกจากนี้จังหวัดอื่นๆเช่น ภูเก็ต พัทยาและเชียงใหม่ ยังคงติดอยู่ในเมือง 10 อันดับแรกที่มีค่าครองชีพ

แพงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเช่นกัน โดยค่าใช้จ่ายรายบุคคลไม่รวมค่าเช่าบ้านใน 3 จังหวัดอยู่ที่ 18,000 บาท

ต่อเดือน 17,000 บาทต่อเดือน และ16,000 บาทต่อเดือนตามลำดับ

(Visited 829 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1