บุกจับ!! “ตุ๊กตาคาราโอเกะ” เปิดเกินเวลา

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

“ตุ๊กตาราคาโอเกะ” เปิดเกินเวลาและเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญ

ผู้ว่าฯ สั่งชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองฯ บุกจับดำเนินคด

เมื่อเวลา 00.45 น. วันนี้ 11 มิถุนายน 2562 ภายใต้การอำนวยการของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

พิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา และนายวิสูตร ชัชวาลวงษ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา สั่งการให้

ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 และ

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ 2 นำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวางแผนล่อซื้อและจับกุม

สถานบริการร้านตุ๊กตาคาราโอเกะ ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ว่าได้ก่อ

ความเดือดร้อนรำคาญทางเสียง และเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับ “ร้านตุ๊กตาคาราโอเกะ” นั้น เดิมเป็นที่ตั้งเดี่ยวกันกับร้าน “เจ๊ก้อยคาราโอเกะ” ซึ่งเคยถูกชุดปฏิบัติ

การพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา จับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ต่อมาศาลแขวงนครราช

สีมาพิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 16,000 บาท และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งปิดสถานที่ดัง

กล่าวตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์

ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 แต่ปัจจุบันได้ปรับปรุงร้านใหม่และเปลี่ยนเจ้าของดำเนินกิจการ ซึ่งในการจับกุมครั้งนี้

พบว่า มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่

22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 4(4) ซึ่งมีบทลงโทษให้เพิกถอนใบอนุญาตและถูกปิดสถานประกอบ

การเป็นเวลา 5 ปีอีกด้วย

***************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก โคราชวันนี้)

(Visited 447 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry