Nida Poll ทำผลสำรวจ จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ดีใจที่บิ๊กตู่เป็นนายกฯ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เป็นเรื่องราวที่สวนกับกระแสในโลกโซเชียลอย่างแรง เมื่อศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สมัยที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จากการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 มิ.ย.62 ด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,265 หน่วยตัวอย่าง

ผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน กรณีสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 ต่อ 244 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.77 ระบุว่า ดีใจ เดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ รองลงมา ร้อยละ 25.50 ระบุว่า เฉย ๆ ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้

ขณะที่ร้อยละ 24.78 ผิดหวัง ที่เศรษฐกิจของประเทศอาจต้องหยุดอยู่กับที่ไปอีกระยะหนึ่ง , ร้อยละ 15.06 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน

ร้อยละ 11.71 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 10.52 พอใจที่ประเทศชาติจะเกิดความสงบ ร้อยละ 7.09 เห็นว่ารัฐธรรมนูญกำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี , ร้อยละ 6.29 กังวลว่าประเทศจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้น

ร้อยละ 2.63 ระบุว่า เป็นพิธีกรรมทางการเมืองเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ร้อยละ 2.07 ระบุว่า เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 1.04 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอายุของรัฐบาลใหม่ พบว่า ร้อยละ 44.11 ระบุว่า รัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี รองลงมา ร้อยละ 18.47 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี , ร้อยละ 16.56 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี , ร้อยละ 10.11 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน , ร้อยละ 5.50 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี และร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

(Visited 2,171 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry