ทราบกันหรือยัง!! วันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำ-ค่าไฟ มิ.ย. วันไหนบ้าง?

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

   หลายคนคงอยากจะทราบว่าการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันไหนบ้าง และนี่คือการโอนประจำทุกเดือนที่รัฐบาลจะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนของผู้มีสิทธิ โดยเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62)
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
วันที่ 2 มิถุนายน 2562

เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 9 มิถุนายน 2562

เพิ่มเบี้ยคนพิการขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)
ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62)
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
วันที่ 15 มิถุนายน 2562

เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท
ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 18 มิถุนายน 2562

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

(Visited 6,134 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3