ภาพประทับใจ!! ดอกบัวที่เหี่ยวจากเปลวแดด

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ภาพประทับใจ!! ดอกบัวที่เหี่ยวจากเปลวแดด ในมือของแม่เฒ่า ที่สุขล้นเบิกบาน

คงไม่มีใครในประเทศไทยที่จะไม่เคยเห็นภาพสุกประทับใจภาพนี้ เพราะนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ

อยู่บนหลังธนบัตรของไทยมาอย่างยาวนาน เมื่อเพจ The King of Thailand. ได้เผยแพร่เรื่องราวของภาพ

ประวัติศาสตร์นี้ ว่าได้ขึ้นมาอยู่บนธนบัตรด้วย โดยระบุข้อความว่า

ยายอยู่บนธนบัตรด้วยนะ เรื่องราวของยายกลายเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นผ่านภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้

แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ วัย ๑๐๒ ปี แห่ง จังหวัดนครพนม ขอให้หลานอุ้มใส่รถลากเฝ้ารับเสด็จพร้อมดอก

บัวสีชมพู เปลวแดด แผดเผาจนดอกบัวสายเหี่ยวโรย แต่หัวใจภักดีของหญิงชรายังคงเบิกบาน เมื่อเสด็จ

มาถึงตรงหน้า แม่เฒ่าชราก็ยกดอกบัวขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักอย่างสุดซึ้ง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เยี่ยมเยือนพสกนิกรในภาค

อีสาน รวมถึง ชาว จังหวัดนครพนม โดยหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเสร็จ

สิ้นในช่วงเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ประทับแรมที่พิพิธ

ภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า ราษฎรที่รู้ข่าวก็พากันอุ้มลูกจูงหลานหอบกันมาเฝ้ารับเสด็จที่ริมถนนกันอย่างเนืองแน่น

แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ วัย ๑๐๒ ปี ก็ได้ขอให้หลานอุ้มใส่รถลาก เพื่อไปรอเฝ้ารับเสด็จฯ ตรงสามแยกชยางกูร

เรณูนคร ห่างจากบ้าน ๗๐๐ เมตร โดยแม่เฒ่าตุ้มได้เตรียมดอกบัวสายสีชมพูจำนวน ๓ ดอกเพื่อรอรับเสด็จ

ลูกหลานก็ได้พาแกออกไปรอที่แถวหน้าสุด เพื่อให้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่สุด เปลวแดดร้อนแรงตั้งแต่

เช้าจนสาย เที่ยงจนบ่าย แผดเผาจนดอกบัวสายเหี่ยวโรย แต่หัวใจภักดีของหญิงชรายังคงเบิกบาน เมื่อเสด็จ

มาถึงตรงหน้าแม่เฒ่าชราก็ยกดอกบัวสายเหี่ยวแห้งโรยราสามดอกขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักอย่างสุดซึ้ง

พระเจ้าแผ่นดินทรงโน้มพระองค์อย่างต่ำที่สุด จนพระพักตร์แนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า แย้มพระสรวลอย่าง

เอ็นดูพระหัตถ์แตะมือกร้านคล้ำของเกษตรกรชราชาวอีสานอย่างอ่อนโยน ไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับแม่เฒ่า

แต่แน่นอนว่าแม่เฒ่าไม่มีวันลืมเช่นเดียวกับที่ในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนสำคัญที่เข้าเฝ้าริมถนนในวันนั้น

หลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ สำนักพระราชวังได้ส่งภาพรับเด็จของแม่เฒ่าตุ้ม

พร้อมพระบรมรูปหล่อด้วยปูนพาสเตอร์ผ่านมาทางอำเภอธาตุพนมให้แม่เฒ่าตุ้มเก็บไว้เป็นที่ระลึก นับเป็น

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ดอกไม้แห่งหัวใจ เป็นภาพความประทับใจอย่างสุดซึ้งในพระจริยาวัตรอันงดงามของพระองค์ที่ติดตราตรึง

ใจของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ยากที่จะลืมเลือน

 

***************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก The King of Thailand)
(Visited 2,011 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry