กระทรวงการคลัง เผยมาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

จากมติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอใน 2 เรื่อง คือ มาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ มาตรการภาษี โดยมีการอนุมัติเงินอัดฉีดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนวงเงิน 13,200 ล้านบาท ทำให้วันนี้ วันที่ 12 พ.ค. 2562 ตามกำหนดจะมีเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน คือ ตั้งแต่ เดือนธ.ค. 2561 ถึง เดือน ก.ย. 2562  โดยผู้ที่ได้รับเงิน จะต้องเป็น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ขณะที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เรื่อง “มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562”

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความคิดเห็นต่อมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)ว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  41.31% ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น รองลงมา  40.43 %ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจไทยเหมือนเดิม และ 18.26% ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจไทยแย่ลง

เมื่อถามถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 จะทำให้ประชาชนไปใช้จ่ายหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่  64.35% ระบุว่า ไม่ไปแน่นอน ขณะที่ 35.65% ระบุว่า ไปแน่นอน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากให้มีเพิ่มเติม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  96.17 % ระบุว่า ไม่มีมาตรการใดที่อยากให้เพิ่มเติม รองลงมา  3.67% ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ไฟฟ้า , 3.03% ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าบริโภค เช่น ค่าอาหาร ,  2.39% ระบุว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ

(Visited 12,001 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2