องค์กรโปร่งใส! บิ๊กตู่ มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณการตรวจสอบภายในฯ ให้กลาโหม

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลองค์กรความเป็นเลิศ กลาโหม ได้ 2 รางวัลด้านความโปร่งใส ย้ำ ทุกหน่วยงานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 เมษายน ที่สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 27 หน่วยงาน 31 รางวัล อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด เป็นต้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รางวัลนี้เกิดขึ้นมาในสมัยรัฐบาลนี้ นับตั้งแต่ปี 2557 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการประเมินผลงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะต้องมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับปรุงพัฒนา แม้ในการทำงานอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ในการทำงานมีกฎหมายกำหนดไว้หมดแล้ว ซึ่งองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว แต่จะทำอย่างไร ให้การทำงานของภาครัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการสืบทอดการทำงานของหน่วยงานราชการ ซึ่งภาครัฐและเอกชน ประชาชน จะต้องมีส่วนร่วม ดังนั้น ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้อย่างมีแบบแผน ใช้งบประมาณอย่างคุณค่า ทั้งในด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ

ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางในการผลิตข้าราชการที่มีความสามารถเฉพาะทางขึ้นมา โดยให้สำนักงาน ก.พ., ก.พ.ร.ผู้พิจารณา ว่าเราจะมีข้าราชการรุ่นใหม่อย่างไร แต่ต้องคำนึงถึงข้าราชการเก่าด้วย ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อวันหน้าเราจะได้มีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง โดยให้เป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ตามหลักการ 6 ข้อ ส่วนกลไกการป้องกันการทุจริตนั้น มีกระบวนการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงองค์กรอิสระ แม้ในกระบวนการตรวจสอบอาจจะมีรั่วไหลไปบ้าง ซึ่งนายกฯไม่ต้องการให้เกิดความรั่วไหลเลย จึงต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปคบคู่กัน

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่นโยบาย 4.0 เราจะไม่ผลีผลามเดินไปทั้งหมด แต่จะต้องมีการเตรียมการให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน วันนี้เราใช้คนทำงานกับเครื่องมือ ไม่ได้มุ่งเน้นการใช้หุ่นยนต์แบบเลอะเทอะไปหมด เพราะหุ่นยนต์ต้องใช้ในอุตสาหกรรมที่จำเป็น มีความอันตราย แต่ในขั้นตอนการผลิต จะต้องมีคนควบคุมทั้งหมด วันนี้หลายคนอาจบอกว่าประเทศไทยยังไปไม่ได้ ซึ่งไม่จริง เพราะวันนี้ก็มีการใช้ไปแล้วในบางส่วน และวันหน้าก็อาจการขาดแคลนแรงงาน การจะให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่เซไปเซมา ไม่มีปัญหาการฟ้องร้อง จะต้องมีการจัดการที่ดี มีวินัยการเงินการคลัง มีการตรวจสอบ และมีความโปร่งใส

(Visited 1,285 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry