คณิตศาสตร์ทดสอบสมอง ลองคิดกันดู

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ถ้ายังจำเกมที่เคยเล่นไปได้ จะเห็นได้ว่ายังมีหลายคนที่ยังสับสนกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมาก วันนี้จึงอยากให้ทุกคนได้เข้าใจการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ให้ตรงกัน !!!

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น การดำเนินการคิดคำนวณเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ในนิพจน์หรือสมการตามลำดับก่อนหลังเป็นกฎที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ การบวก (+) การลบ (−) การคูณ (×) การหาร (÷) วงเล็บ() ปีกกา {} และเลขยกกำลัง (^n หรือ n) เป็นต้น

เมื่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นมีการดำเนินการได้หลายแบบและอาจทำให้ได้คำตอบที่ไม่ตรงกันในการดำเนินการแต่ละครั้ง จึงเป็นที่มาของข้อตกลงร่วมกันในนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกว่าลำดับของการดำเนินการต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งครั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นคำตอบที่ได้จะผิดเพี้ยนไป

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์มีกฎพื้นฐานที่สำคัญ คือ ต้องดำเนินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากซ้ายไปขวา ตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 ดำเนินการในส่วนที่อยู่ในวงเล็บก่อน (… )

ลำดับที่ 2 ตามมาด้วยดำเนินการในส่วนที่เป็นเลขยกกำลัง หรือราก [n^, √]

ลำดับที่ 3 จากนั้นดำเนินการในส่วนที่เป็นการคูณและหารทั้งหมด × / ÷ โดยแก้สมการทางคณิตศาสตร์จากซ้ายไปขวา

ลำดับที่ 4 ดำเนินการสุดท้ายเสมอคือการบวกและลบทั้งหมด + / – โดยแก้สมการทางคณิตศาสตร์จากซ้ายไปขวาเช่นกัน

จากโจทย์ในภาพด้าน จะทราบได้จากตัวแรกก่อนคือไก่ 3 ตัว เท่ากับ 60 คือ 60/3 = 20

ส่วนไข่ก็จะได้ 3 และกล้วยก็จะได้ 6 ตามจำนวนผลในรูป ซึ่งภาพนี้จะใช้การหลอกตาด้วยความชินของภาพ จะเห็นได้ว่า ทุกตัวเป็นการบวกมาตลอดก่อนจะเปลี่ยนเป็น x ในตัวสุดท้ายบางคนอาจหลงไปแล้ว 1 จุด และยังมีอีกจุด คือกล้วยในคำถามสุดท้าย มีแค่ 4 ไม่ใช่ 6 เหมือนภาพก่อนๆที่ทำให้เราชินตา

เมื่อได้เลขทั้งหมดเราก็จะทำมาเป็นโจทย์ได้ 20 + 3 x 4 = ? ซึ่งการทำเราต้องเริ่มจากการคูณก่อน (3×4)+20 ——-> 12 + 20 = 32

เพราะฉนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ “32”

(Visited 1,930 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry