ธิดา ถาวรเศรษฐ์ และอาสาสมัครตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง เดินทางยื่นจดหมายให้ กกต.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

วันที่ 27 มี.ค. นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ อดีตประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และคณะอาสาสมัครตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง 2562 ได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกขอให้ กกต.ตรวจสอบการรายงานผลการนับคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้ง จำนวนบัตรดี-บัตรเสียที่มีเป็นจำนวนมากผิดปกติ หรือนับใหม่ทั้งหมด  โดยระบุว่า ทางกลุ่มมีอาสาสมัครลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์การออกเสียงและการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน 2,000 คนทั่วประเทศ เห็นปัญหาความบกพร่องและไร้ประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของ กกต. จำนวน 11  เรื่อง ประกอบด้วย 1.ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐและ กกต.ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนและพรรคการเมือง ตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ โดยห้ามไม่ไห้ภาคประชาชนเข้าใกล้หน่วยเลือกตั้ง  หรือ สังเกตการณ์นับคะแนน

นางธิดา กล่าวว่า 2.ไม่แสดงภาพบัตรที่อาจวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัย 3.จัดสถานที่ไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการขีดคะแนนบนกระดาน ขานหมายเลขไม่ชัด เป็นเหตุให้บางหมายเลขมีคะแนนเกินกว่าความเป็นจริง หรือน้อยกว่าความเป็นจริง 4.กรรมการประจำหน่วยไม่มีความรู้เพียงพอในการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย  5.การขานหมายเลขไม่ชัดเจน ทำให้ขีดคะแนนผิดพลาด 6.ไม่แสดงใบสรุปผลหน้าหน่วยเลือกตั้ง  เช่น จำนวนยอดบัตรทั้งหมด บัตรดี บัตรเสีย บัตรผู้ไม่ประสงค์ออกเสียง และบัตรเหลือ 7.พบว่าในบางหน่วยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง มีแต่ชาวบ้านในชุมชนนับกันเอง ขนหีบใส่รถตัวเอง ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นว่าจะขนหีบบัตรเลือกตั้งไปทำอะไรต่อ

นางธิดา กล่าวอีกว่า 8.บางหน่วยจัดให้ไปออกเสียงในห้องเรียน จึงยากต่อการตรวจสอบการนับคะแนน  9.ระเบียบ กกต.ห้ามไม่ได้ตัวแทนพรรคการเมือง หรือผู้สังเกตการณ์ถ่ายรูปในหน่วยเลือกตั้งและห้ามโต้แย้งใด ๆ 10.การที่ไม่ติดใบสรุปคะแนนของทุกหน่วยที่เขตเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในผลคะแนน และมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งไปเขตเลือกตั้ง และรายงานถึงสำนักงาน กกต.ไม่ตรงกัน และ 11.พบการประมวลผลที่ผิดพลาด ตัวเลขสับสน ส่งผลเสียต่อการทำงานของ กกต.ทั้งในแง่การถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐ และความบกพร่องในการทำหน้าที่

“กกต.ชุดนี้ถูกแต่งตั้งโดยรัฏฐาธิปัตย์ ส่วนตัวมองว่การทำหน้าที่ของ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งสอบไม่ผ่าน ตั้งแต่การจัดเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่มาเลเซีย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้ 4 พันคน แต่กลับมีแค่ 3 คูหาไว้รองรับเท่านั้น  และเชื่อว่าถ้าเรื่องของผลคะแนนยังไม่เป็นที่ชัดเจน เชื่อว่าจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะจะมีการแจกใบส้ม ใบแดง ใบดำให้กับผู้สมัครบางพรรคการเมือง อาจจะมีผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ เป็นภารกิจของ กกต.ต้องพิสูจน์ในเรื่องของการรายงานผล ต้องทำให้เกดความโปร่งใส กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะถ้าไม่ชัดเจน วันที่ 9 พฤษภาคม ประกาศผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว อาจเกิดปัญหากับประเทศ เดินหน้าต่อไปไมได้ ช็อคคนทั้งประเทศ เพราะเขาไม่เชื่อในผลคะแนนที่ กกต.ประกาศออกมา” นางธิดา กล่าว

(Visited 1,049 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1