เปิดประชาชน!! จดทะเบียนใช้โซล่าเซลล์ พ.ค.62

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
5

กระทรวงพลังงาน เปิดรับ ปชช.เจ้าของบ้าน จดทะเบียนยื่นใช้โซลาร์

พ.ค.62 พร้อมรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินความต้องการ หน่วยละ 1.68 บาท

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงโครงการโซลาร์ภาคประชาชนของคณะ

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าได้กำหนดหลักการนำร่อง โดยจะรับจดทะเบียนเจ้าของบ้านและ

อาคารที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ต้องการติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง

อาทิตย์เพื่อใช้เองเชื่อมกับระบบไฟฟ้าของประเทศ และขายผลผลิตไฟฟ้าส่วนเกินความต้องการใช้เข้าสู่ระบบ

ได้ในขนาดการติดตั้งประมาณ 100 เมกะวัตต์ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะเริ่มรับจดทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันรัฐบาลจะออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์และผู้ประกอบการติดตั้งระบบใน

ประเทศและสถาบันอาชีวศึกษาให้มีส่วนร่วมในธุรกิจการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ คาดว่าแต่ละปีจะมีการ

ติดตั้งประมาณ 10,000-20,000 ระบบ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 40,000

ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการ กกพ.กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการทำงานของโซลาร์รูฟภาคประชาชน

บ้านอยู่อาศัย คือ เวลากลางวันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟจะไหลเข้าตู้ไฟฟ้าบ้านผสมกับไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้า โดยที่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟจะถูกนำไปใช้ก่อน หากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่าน้อยกว่า

การไฟฟ้าในบ้าน บ้านจะซื้อไฟฟ้าส่วนที่ไม่พอจากการไฟฟ้าเข้ามาเติม หากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการโซลาร์รูฟ

มีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าในบ้าน บ้านจะขายไฟฟ้าส่วนที่เกินให้แก่ไฟฟ้าในราคาหน่วยละ 1.68 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ มิเตอร์จะอ่านและบันทึกค่าการไหลของไฟฟ้าได้ 2 ทิศทางคือ ไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ขาย

ให้แก่การไฟฟ้า ขณะที่บิลค่าไฟจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ซื้อไฟฟ้าและส่วนที่ขายไฟฟ้า โดย กกพ.

ยืนยันจะทำโครงการนี้ให้โปร่งใสและยุติธรรมที่สุด

*************************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก  999article.com,กระทรวงพลังงาน‎)
(Visited 3,331 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
5