กระทรวงการคลัง ของบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน เข้ากองทุนประชารัฐ ขยายเวลาโครงการเพิ่มถึงปลายปี 62 ช่วยผู้ถือบัตร 14.5 ล้านคนทั่วประเทศ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีรายงานว่า น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หลังจากงบประมาณกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม หมดภายในเดือนมีนาคม ว่า ภายในเดือนมีนาคมนี้ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เข้าในกองทุนประชารัฐ ซึ่งจะทำให้มีงบใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 หรือเดือนกันยายน 2562 เพื่อให้สามารถดูแลผู้ถือบัตรทั้ง 14.5 ล้านคน

โดยการจัดสรรงบครั้งนี้ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีการตั้งกองทุนประชารัฐ ตลอดเวลา 2 ปี ใช้เงินไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 14.5 ล้านคน และในจำนวนนี้ก็มีหลายล้านคนที่พ้นเส้นความยากจน นอกจากนี้ในปีงบประมาณหน้า กรมยังได้เสนอขอจัดทำงบประมาณปี 2563 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตอีกด้วย

 

ข้อมูลจาก รายการเรื่องเล่าเช้านี้

(Visited 5,327 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1