วิกฤต! การบินไทย แจงผลประกอบการ ขาดทุน เกือน1.2 หมื่นล้าน เหตุจากการแข่งขันอุตสาหกรรมการบินที่สูง

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วิกฤต! การบินไทย แจงผลประกอบการขาดทุน ปี 2561 รวม 11,625.169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 451.65% จากปี 2560 ที่มีผลขาดทุน 2,107.35 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ) หรือ THAI  แจ้งว่า ในปี 2561 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินรุนแรง ราคาน้ำมันตลาดโลกประบตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 199,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,554 ล้านบาท หรือ 3.9% ขณะที่ ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 208,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,468 ล้านบาท หรือ 10.3% จากราคาน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 9,881 ล้านบาท หรือ 19.7% จากราคาน้ำมันเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30.1% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมันสูงขึ้น 9,802 ล้านบาท หรือ 7.3%

สาเหตุหลักจากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน ค่าเช่าแครื่องบิน และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำเนินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ขาดทุนจากการดำเนินงาน 9,058 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2560 มีกำไร 2,856 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน จำนวน 3,459 ล้านบาท ขณะที่ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 911 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินการบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมขาดทุนสุทธิ 11,625 ล้านบาท คิดเป็นการขาดทุนต่อหุ้น 5.33 บาท

(Visited 324 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry