รหัสผ่านถือเป็นสมบัติส่วนตัว อย่าให้พ่อแม่มากำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของเราง่ายๆ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2562 ในรอบ 2 รอบโควตา ซึ่งนักเรียนสมัครได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม และจะประกาศผลวันที่ 24 เมษายน ให้นักเรียนยืนยันสิทธิวันที่ 24-25 เมษายน และเข้าไปสละสิทธิได้วันที่ 26-27 เมษายน ซึ่งการสมัครรอบ 2 นักเรียนต้องเข้าสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน จึงทำให้ ทปอ.ไม่ทราบจำนวนยอดสมัครนักเรียนในรอบ 2 ต้องรอทางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมส่งข้อมูลเข้ามาให้ ทปอ.ก่อน อย่างไรก็ตาม ทปอ.ได้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมหาวิทยาลัยตลอดเวลา หากเกิดปัญหาขึ้นมหาวิทยาลัยจะรายงานมายัง ทปอ.ทันทีเพื่อหาวิธีแก้ไข

นางเพ็ญรัตน์กล่าวต่อว่า ทีแคสรอบ 2 ถือเป็นรอบที่นานที่สุด เพราะบางคณะ สาขาวิชา ต้องใช้คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน และ 9 วิชาสามัญ สอบวันที่ 16-17 มีนาคม ประกาศผล วันที่ 5 เมษายน เมื่อคะแนนประกาศแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะนำคะแนนของนักเรียนมาใช้ในการพิจารณาต่อไป

“จากการสมัครทีแคสรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน การยืนยันสิทธิ และสละสิทธิ ไม่มีปัญหา แต่เจอปัญหาบ้าง เช่น นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาที่ต้องการ แต่ไม่ได้ออกจากระบบ ทำให้พ่อแม่เข้าไปแก้สิ่งที่นักเรียนเลือก แล้วกดยืนยันสิทธิให้นักเรียนไป ซึ่งก่อนหน้าที่ ทปอ.ได้ย้ำกับนักเรียนว่ารหัสผ่านถือเป็นสมบัติส่วนตัว และการสละสิทธิทำได้ครั้งเดียว เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ทปอ.พยายามช่วยหาคณะ และสาขาที่นักเรียนอยากเรียน ว่ามีอยู่ในรอบไหนบ้าง เพื่อให้เข้ามาสมัครใหม่ในรอบนั้น แต่นักเรียนต้องสละสิทธิ และจะไม่มีโอกาสสละสิทธิอีกแล้ว เพราะกฎคือกฎ กติกาคือกติกา ทปอ.ไม่สามารถให้สิทธิใครเป็นพิเศษได้ จึงอย่างเน้นย้ำให้นักเรียน และผู้ปกครอง นั่งคุยกันในครอบครัวให้เข้าใจกันและกัน หรือพบปัญหาที่นักเรียนอ้างว่าถูกแฮกข้อมูล โดยมีคนเข้าไปกดสละสิทธิ ทั้งที่ยืนยันสิทธิไปแล้ว ทำให้ไม่ติดทีแคสรอบ 1 ซึ่ง ทปอ.ตรวจสอบข้อมูล พบว่าไม่มีการแฮก เป็นต้น ที่ผ่านมาพบปัญหาบ้าง แต่น้อย ทปอ.จะแก้ไขเป็นกรณีไป” นางเพ็ญรัตน์ กล่าว

นางเพ็ญรัตน์กล่าวต่อว่า ส่วนยอดสมัครทีแคสรอบ 1 ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รับ 128,984 คน มีผู้ยืนยันสิทธิ 60,979 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยรัฐ รับ 67,934 คน ยืนยันสิทธิ 33,275 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) รับ 50,466 คน ยืนยันสิทธิ 22,107 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รับ 10,584 คน ยืนยันสิทธิ 5,597 คน แต่มีผู้ขอไม่ใช้สิทธิ 2,829 คน เพื่อจะไปสมัครรอบถัดไป

(Visited 461 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry